c/ abat escarré, 5 baixos / cp 25001 lleida
tel. 973 20 84 84
correu electrònic: administracio@declinic.com

avís legal

CONDICIONS GENERALS

1. Identificació i activitat de la societat

El titular i responsable del domini www.declinic.es, www.declinic.com, és la comunitat de béns FERRÓN ALONSO, CB (E25633900) de nacionalitat espanyola, amb domicili al carrer Abat Escarré, 5 baixos, 25001 Lleida, inscrita al Registre Mercantil de Lleida, titular dels llocs web www.declinic.es i www.declinic.com.

2. Descripció de www.declinic.es

El principal servei que s’ofereix al domini www.declinic.es és el subministrament d’informació sobre els productes i activitats pròpies de la clínica dental creada per FERRÓN ALONSO, CB.

3. Prestació de serveis per Ferrón Alonso, CB

La prestació dels serveis de Ferrón Alonso, CB, a través de www.declinic.es, és de caràcter gratuït i lliurement revocable sense que afecti a la resta de condicions generals.

Ferrón Alonso, CB rebutja la responsabilitat creada per la mala utilització dels continguts i es reserva el dret d’actualitzar-los, restringir-los o eliminar-los de manera transitòria o definitiva quan ho consideri oportú. Tanmateix, Ferrón Alonso, CB comunicarà a l’usuari, sempre que sigui previsible, qualsevol interrupció del servei que es pugui produir per l’actualització o millora dels serveis, el seu manteniment o per causes alienes.

4. Drets i obligacions de l’usuari

L’usuari s’obliga, com a únic responsable, a utilitzar els serveis oferts per Ferrón Alonso, CB, d’acord amb la llei, les presents condicions generals i les seves actualitzacions segons les normes de la bona fe, moral i ordre públic generalment acceptades. L’usuari no tindrà cap dret a reclamar indemnització de cap tipus (directa o indirecta) per interrupcions temporals o suspensió definitiva dels serveis, ja sigui per causes pròpies o alienes.

5. Propietat intel•lectual

Tots els continguts de www.declinic.es en forma de texts, codi font, disseny gràfic, animacions i imatges, així com marques, noms comercials i altres denominacions queden subjectes als drets de propietat intel•lectual i industrial de Ferrón Alonso, CB o de tercers i emparats per la llei. Sota cap supòsit, l’accés als serveis de Ferrón Alonso, CB suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial de d’aquests continguts a tercers, ni en confereix cap dret d’utilització, traducció, alteració, adaptació, explotació, còpia, distribució o comunicació pública sense la prèvia i expressa autorització de Ferrón Alonso, CB o del tercer titular dels drets afectats. En cap cas està autoritzada (i serà perseguida) la reproducció total o parcial de les dades i continguts als quals es tingui accés a www.declinic.es o dels quals es faci ús contraposant la legislació vigent en matèria de propietat industrial o intel•lectual.

6. Enllaços

Ferrón Alonso, CB no assumeix cap mena de responsabilitat per la informació continguda en pàgines web de tercers que incloguin un enllaç a www.declinic.es. Tanmateix, tampoc es responsabilitza del contingut de les pàgines a les quals s’accedeixi a través d’enllaços inclosos a www.declinic.es. Els enllaços cap a pàgines web de tercers continguts a www.declinic.es tenen finalitat merament informativa i en cap cas suposen que aquests siguin recomanats. Qualsevol usuari que vulgui incloure a la seva pàgina web un enllaç cap al domini www.declinic.es o a les pàgines que el composen, ha de notificar-ho prèviament a Ferrón Alonso C.B. Queda absolutament prohibida la inclusió de continguts o prestació de serveis en webs de tercers que poguessin suposar un perjudici per a la imatge de Ferrón Alonso, CB. Ferrón Alonso, CB es reserva el dret unilateral de prohibir, limitar o exigir la cancel•lació dels enllaços que apuntin al domini www.declinic.es, quan ho estimi convenient, mitjançant la simple comunicació al titular de la pàgina web, sense que, sota cap concepte, estigui obligat a abonar cap tipus de compensació per aquest motiu.

7. Modificacions

La data d’última actualització dels continguts de www.declinic.es pot ser sol•licitada per l’usuari amb l’enviament d’un correu electrònic a administracio@declinic.com. Ferrón Alonso, CB pot modificar o actualitzar aquestes condicions generals, que seran publicades a www.declinic.es, sense l’obligació de fer una notificació addicional als usuaris de la pàgina web.

8. Legislació i jurisdicció aplicable

Ferrón Alonso, CB i l’usuari, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur o legislació aplicable que pogués correspondre’ls, se sotmeten a la legislació de dret comú espanyola i a la jurisdicció dels jutjats i tribunals de la ciutat de Lleida (Espanya), tret que la legislació aplicable determini de forma imperativa un altre fur o una legislació distinta.

9. Consentiment de l’usuari

L’usuari declara que ha llegit aquestes condicions generals, acceptat i autoritzat plenament i expressament tot el que s’hi ha disposat cada vegada que accedeixi a www.declinic.es o utilitzi els seus serveis.

POLÍTICA DE PRIVACITAT I CONFIDENCIALITAT

Per contactar amb Ferrón Alonso, CB, se sol•liciten les dades estrictament necessàries: nom, cognoms, telèfon de contacte, adreça de correu electrònic i les observacions o consultes que desitgi introduir, amb la finalitat de facilitar la comunicació entre les parts. Ferrón Alonso, CB ha adoptat les mesures d’índole tècnica i organitzativa que garanteixen la seguretat de les dades de caràcter personal, de conformitat amb el que estableix el Reial Decret 994/1999, d’11 de juny. En prémer, al formulari de contacte, Enviar l’usuari expressa el seu consentiment explícit al tractament d’aquestes dades per al desenvolupament dels nostres serveis professionals. Aquests drets poden fer-se efectius dirigint-se per escrit a: administracio@declinic.com, a Ferrón Alonso, CB, carrer Abat Escarré, 5 baixos 25001 Lleida o per telèfon al 973 20 84 84.

Galetes

El nostre analitzador de trànsit del lloc web utilitza galetes que ens permeten recollir dades a efectes estadístics com: data de la primera visita, nombre de vegades que s’ha visitat, data de la darrera visita, URL i domini de la qual prové, explorador utilitzat i resolució de la pantalla. El tractament de les dades personals i l’enviament de comunicacions per mitjans electrònics s’ajusten a la normativa establerta a la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (BOE 14/12/1999) i a la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i de Comerç Electrònic (BOE 12/07/2002).

Protecció de dades personals

Ferrón Alonso, CB garanteix el ple compliment de la normativa de protecció de dades de caràcter personal i així, d’acord amb l’article 5 de la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (a partir d’ara LOPD), informa sobre la seva política de protecció de dades personals amb la finalitat que els usuaris de www.declinic.es decideixin de forma expressa, lliure i voluntària si desitgen facilitar a Ferrón Alonso, CB les dades personals que els són sol•licitades a la pàgina web quan efectuen qualsevol consulta mitjançant l’enviament de formularis de petició d’informació. Tret que específicament s’estableixi el contrari, es considerarà necessari completar totes les dades requerides als formularis en què estiguin indicades com a camps obligatoris. L’usuari ha d’emplenar els formularis amb dades veritables, exactes, completes i actualitzades, i respondre dels danys i perjudicis que pogués ocasionar a causa de la complimentació dels formularis amb dades falses, incompletes o no actualitzades.

D’aquesta manera, l’usuari queda informat i presta el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents a l’empresa i al seu tractament automatitzat per a les finalitats sol•licitades a través del formulari de sol•licitud d’informació, ja que és l’únic punt d’entrada d’informació de caràcter personal.

Ferrón Alonso, CB ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de dades personals exigits per la legislació vigent de protecció de dades personals i ha instal•lat i implantat les mesures tècniques i organitzatives necessàries per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i altres riscos possibles. Alhora, es compromet a complir la seva obligació de secret de les dades personals i del seu deure de guardar-los i adoptarà totes les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua i el tractament o l’accés no autoritzat, tenint en compte en tot moment l’estat de la tecnologia.

Pel que fa a les dades enviades per l’usuari, aquest pot exercir en qualsevol moment els seus drets d’accés, rectificació, cancel•lació i, si s’escau, oposició d’acord amb el que estableix la LOPD i altres normatives aplicables a aquest efecte, dirigint-se a l’adreça de comunicació de Ferrón Alonso, CB, mitjançant un correu electrònic a administracio@declinic.com o bé amb un escrit a Ferrón Alonso, CB, al carrer Abat Escarré, 5 baixos 25001, Lleida (Espanya), fent constar sempre la identitat de l’usuari.

Ferrón Alonso, CB es reserva el dret de variar aquesta política i informar prèviament els usuaris de les modificacions que es produeixin.

clínica | odontologia | casos clínics | on som? | contacte
Implementació: EBS Internet Disseny:Up2You